passend onderwijs

Klassenmanagement is gebaseerd op het GIP model en bestaat uit de volgende thema’s:

 • Organisatie: als de les goed wordt georganiseerd ontstaat er rust en duidelijkheid. Uitgestelde aandacht, omgaan met gedragsregels en werkafspraken komen aan de orde.
 • Zelf plannen: het is belangrijk dat leerlingen leren dat zij greep kunnen krijgen op hun dagelijks functioneren.
 • Instructie: welke voorwaarden moeten we scheppen voor een leerkracht om ongestoord en gepland instructie te geven? We maken onderscheid tussen organisatie en kwaliteit van instructie.
 • Emotionele ontwikkeling: leerlingen leren hoe zij op hun eigen gedrag kunnen reflecteren. Dit geeft zelfvertrouwen en zelfwaardering.
 • Samenwerken: een zelfstandige onderwijsleersituatie vereist dat leerlingen met elkaar kunnen en willen samenwerken.

Leerkrachten worden ondersteund in het werken met een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Dit heeft de volgende effecten:

 • De kwaliteit van het onderwijs op school is verbeterd op het gebied van klassenmanagement.
 • De school biedt een effectieve leeromgeving voor alle leerlingen.
 • De leerkrachten zijn effectiever in het organiseren van het onderwijs.
 • De leerkrachten kunnen beter omgaan met verschillen tussen leerlingen op het gebied van leren en gedrag.
 • De kwaliteit en de organisatie van de instructie is verbeterd.
 • De leerlingen zijn in staat om zelfstandig te plannen en te werken.

In overleg met de school wordt bepaald op welk(e) van de volgende thema(’s) het accent komt te liggen: organisatie van de les, zelf plannen door de leerlingen, instructie, emotionele ontwikkeling van de leerlingen en samenwerken. Dit wordt uitgewerkt in teambijeenkomsten, afgewisseld met meer individueel gerichte begeleiding en observaties.

meer weten?
Sharon Kruisdijk-Hené
0683010833