methodisch werken
logo

Om PBS IN DE WIJK effectief te kunnen implementeren is een actieve betrokkenheid van de gemeente noodzakelijk. De gemeente heeft kennis van de wijken en organisaties die met jeugd werken en kan organisaties enthousiasmeren. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in de facilitering van het implementatie- en borgingstraject.

Gemeenten staan voor de taak om te stimuleren en te faciliteren dat hun jeugd opgroeit in een positief opvoed- en opgroeiklimaat. Een klimaat waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Steeds meer gemeenten kiezen daarbij voor een preventieve insteek waarbij het bevorderen van sociaal gedrag en het voorkomen van gedragsproblemen centraal staat. PBS IN DE WIJK is een wijkbrede aanpak van gedrag, die door gemeenten vanuit preventief oogpunt wordt ingezet om vorm te geven aan hun jeugdbeleid. Met de aanpak worden professionals, vrijwilligers en andere geïnteresseerden in een wijk op basis van effectieve gedragsinterventies en met concrete handvatten toegerust om op een duurzame manier te bouwen aan een positieve wijkcultuur.

BEZOEK DE PBS IN DE WIJK WEBSITE

Alle informatie over PBS IN DE WIJK kunt u lezen op de aparte website.

meer weten?
Drs. E. (Emilie) van Leeuwen
0643376291