antisociaal gedrag

PI Research draagt bij aan de ontwikkeling van de sociale wijkteams middels het verrichten van onderzoek (doelgroepanalyse van de wijk/regio), het opleiden van zorgconsulenten en andere professionals in het uitvoeren van effectieve ondersteuning en het trainen van teams in het methodisch werken, waaronder oplossingsgerichte gesprekstechnieken.
Uitgangspunten zijn zorg dicht bij de burger, regie bij de burger en empowerment gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid.

PI Research introduceert het APK-model: een analyse- en interventiemodel om samen met de burger te onderzoeken welke eigen krachten hij/zij kan benutten om het gewenste doel te bereiken en welke ondersteuning vanuit het eigen netwerk, eventueel de partners in de wijk en/ of professionele hulpverlening daarbij ingezet kan worden.

Het APK-model staat voor:

 • Analyse van de situatie van de burger in zijn/haar netwerk.
  Welke krachten en kwetsbaarheden spelen een rol bij het bereiken van het doel: nu en in de toekomst?
 • Prioritering.
  Op welke factoren dient de ondersteuning zich te richten? Hoe kan met een zo licht mogelijke ondersteuning zoveel mogelijk worden bereikt (matched care).
 • Keuze van het arrangement.
  Welke vorm van ondersteuning is het meest effectief en kan de gemeente bieden? Dit analyse- en interventiemodel voor op de keukentafel is één van de onderdelen die ingezet kunnen worden bij het methodisch handelen door sociale wijkteams.
WORKSHOPS

PI Research biedt verschillende workshops voor wijkteammedewerkers aan die hen vaardigheden, handvatten en motiverende werkvormen geeft om met de burger aan de slag te gaan:

 • Workshop Vraagverheldering
 • Workshop Coachen versus hulpverlenen
 • Workshop Contextgericht werken - mantelzorgers
 • Workshop Omgaan met stagnatie
 • Workshop APK-model
 • Workshop Versterken van de burger

Tijdens de workshops staan het oefenen met verschillende technieken om (nieuwe) vaardigheden aan te leren en/of te versterken centraal. Daarnaast worden verschillende actieve werkvormen behandeld die de hulpverlener tijdens het werken met de burger kan inzetten om te werken aan het vergroten van het probleemoplossendvermogen.
De inhoud van de workshops wordt (verder) afgestemd op de specifieke vraag van de teams.

TOOLBOX

Werk jij als professional in een wijkteam? Bekijk dan de online toolbox.

Vragen over opvoeding, seks en relaties of de aanpak van problematisch gedrag: iedereen die in een wijkteam werkt met jeugd en gezin vindt in de online toolbox Wijkteams Werken met Jeugd een handig overzicht van praktische hulpmiddelen. Deze website telt inmiddels ruim 60 tools van PI Research, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Van Montfoort en Praktikon.

meer weten?
Marianne Haspels
0643376286