onderwijs

Ons team van orthopedagogen (Generalist), psychologen (GZ, School- en K&J) kan worden ingeroepen door scholen, schoolbesturen en/of SWV om de koppeling te maken tussen kinderpsychiatrische problemen van een leerling en het onderwijs.

Er is geen indicatie of diagnose nodig, we hebben geen wachtlijst en we streven naar trajecten die ongeveer 2-6 maanden duren. We werken outreachend, dus we komen op de school en waar nodig ook thuis. Wanneer organisaties ervaren dat er voor meerdere leerlingen kortdurende consultatie (en eventueel diagnostiek) en advies nodig is, kan er gewerkt worden met een knipkaart waarbij een vooraf afgesproken aantal uren wordt vastgelegd.