richtlijnen jeugdzorg
logo

Relationele Gezinstherapie is bedoeld voor het hele gezin. De therapie wordt afgestemd op de situatie en cultuur van het gezin. De behandeling wordt thuis bij het gezin of op locatie bij de instellingen uitgevoerd, afhankelijk van de mogelijkheden en behoefte van het gezin.

Relationele Gezinstherapie bestaat uit drie fasen:

  1. Verbinden: centraal staat het opbouwen van een werkrelatie (verbinding tussen en met alle gezinsleden) en het vergroten van hoop. 
  2. Veranderen: in de fase worden een aantal concrete vaardigheden versterkt die aansluiten bij het geformuleerde gezinsthema.
  3. Verbreden: de therapeut ondersteunt in deze fase de gezinsleden bij het generaliseren van de geleerde vaardigheden naar andere situaties en gebieden buiten het gezin (school, werk, omgang met leeftijdsgenoten en autoriteiten).

Na afsluiting van de behandeling vinden er booster bijeenkomsten plaats waarin de therapeut het gezin ondersteunt om de verandering vast te houden en uit te breiden.

 

Wat is RGT?
meer weten?
Renske van Bemmel
06-24684866