gedragsinterventies
logo

TACt wordt aangeboden aan professionals in de jeugdhulp die zich willen specialiseren in Agressie Regulatie Training.

TACt beoogt het risico op agressief en antisociaal gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole, het wijzigen van cognitieve vervormingen (‘denkfouten’) en het verhogen van het niveau van moreel redeneren. Hierdoor wordt de jongere beter toegerust om toekomstige risicovolle situaties op een prosociale manier op te lossen. Er worden vaardigheden getraind om de invloed van risicofactoren te verkleinen en de invloed van beschermende factoren te vergroten. De methoden die worden gehanteerd, zijn gebaseerd op elementen uit de (cognitieve) gedragstherapie.

In 2014 is TACt Plus door de erkenningscommissie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie volledig erkend. 
TACt Plus is bedoeld voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze training legt meer nadruk op het intrainen van morele regels en het aanleren van oplossingsvaardigheden die de jongere helpt meer weerstand te bieden tegen verleidingen.

De opleidingen TACt en TACt Plus worden zowel incompany als op basis van open inschrijving aangeboden.

DUUR/STUDIEBELASTING

TACt: 5 dagen (afhankelijk van ervaring en niveau is soms een vierdaagse opleiding mogelijk).
Na de opleiding vindt er telefonische coaching plaats bij het uitvoeren van een eerste TACt-training. De opleiding en telefonische coaching wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van PI Research, door onze erkende opleiders.

TACt Plus: 2 dagen, mits de trainer in het bezit is van een geldige TACt licentie.

 

TOETSING

Een trainerslicentie wordt uitgereikt aan deelnemers die aan alle opleidingsdagen hebben deelgenomen, de schriftelijke toets en de praktijktoets met een voldoende hebben afgesloten en de telefonische coaching met goed gevolg hebben afgerond.

Supervisie, bijscholing en dvd-beoordeling maken deel uit van het kwaliteitssysteem van TACt.
Om gecertificeerd te blijven dienen trainers jaarlijks aan de volgende licentie-eisen te voldoen:

  • minimaal twee TACt trainingen per jaar uitvoeren
  • driemaal per jaar individuele telefonische supervisie
  • eenmaal per jaar individuele face-to face supervisie
  • tweemaal per jaar groepssupervisie
  • bijwonen jaarlijkse bijscholing
  • jaarlijkse beoordeling van de opnames van drie trainingsbijeenkomsten
DATA EN INSCHRIJVEN

Dag

Datum

Tijd

1

Woensdag 20 maart

09.30-16.30 uur

2

Woensdag 27 maart

09.30-16.30 uur

3

Woensdag 10 april

09.30-16.30 uur

4

Woensdag 17 april

09.30-16.30 uur

5 (toets)

Woensdag 24 april

09.30-13.00 uur

6

Woensdag 8 mei

09.30-16:30 uur

7

Woensdag 15 mei

09.30-16:30 uur

 Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden

Inzicht in de zelfcontroleketen
meer weten?
Lisanne Koppenberg
06-14873094