passend onderwijs
logo

Tools4School wordt aangeboden door scholen in het primair onderwijs (PO), speciaal onderwijs (SO) en het voorgezet (speciaal) onderwijs (VO).

Tools4School is bedoeld voor:

  • leerlingen uit groep 7 en 8 die baat hebben bij het versterken van vaardigheden voor de overgang naar het voorgezet onderwijs.
  • leerlingen in het V(S)O die het juiste schooltype en niveau hebben gekozen en bij wie het versterken van vaardigheden kan leiden tot minder gedragsproblemen.

De interventie kent twee varianten: een individueel traject en een groepsvariant. Afhankelijk van de trainingsdoelen wordt gekozen voor een individueel of een groepstraject. 

Docenten spelen een belangrijke rol in het versterken van het gewenste gedrag. Zij geven dagelijks opbouwende feedback via dagkaarten. Dit helpt de leerling om geleerde vaardigheden in de klas te gebruiken. De docenten worden vooraf getraind in het geven van constructieve feedback en gedragssuggesties. 

meer weten?
Lotte de Bruin
06-43376287

Door de training kan ik beter met de meester praten. Hij snapt me beter. En het is gezelliger op school.

Said, 14 jaar - leerling