passend onderwijs
logo

De interventie kent twee varianten: een individueel traject en een groepsvariant. Afhankelijk van de trainingsdoelen wordt gekozen voor een individueel of een groepstraject.

Het individuele traject heeft twaalf bijeenkomsten van anderhalf uur. In de eerste twee bijeenkomsten wordt in kaart gebracht welke vaardigheden bij de leerling versterkt moeten worden om beter te kunnen functioneren op school. Deze vaardigheden doelgericht aangeleerd met behulp van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De training eindigt met een individuele evaluatie en het opstellen van een nazorgplan door de leerling, ouders en mentor.

De groepsvariant wordt uitgevoerd met maximaal vier leerlingen. Drie groepsbijeenkomsten worden gecombineerd met vier individuele bijeenkomsten (inclusief intake en afsluiting). Op deze manier wordt gericht gewerkt aan individuele doelen, waarbij de dynamiek van de groep gericht wordt gebruikt om deze doelen te behalen.

De ouders worden actief betrokken bij het opstellen van de trainingsdoelen. In de ouderbijeenkomsten bespreken zij met de trainer effectieve manieren om hun kind te motiveren en te belonen voor gewenst gedrag.

Door de training kan ik beter met de meester praten. Hij snapt me beter. En het is gezelliger op school.

Said, 14 jaar - leerling