antisociaal gedrag
logo

Tools4U wordt uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming. Opgeleide trainers kunnen Tools4U alleen via door de Raad geselecteerde aanbieders uitvoeren als taakstraf. PI Research heeft Tools4U ontwikkeld in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming. PI Research draagt zorg voor de opleiding van nieuwe trainers en de kwaliteitsborging van de interventie.

Een actueel overzicht van trainers met een Tools4U-licentie kunt u per e-mail opvragen bij het secretariaat van PI Research.

meer weten?
Lotte de Bruin
06-43376287