antisociaal gedrag
logo

De opleiding tot Tools4U trainer bestaat uit zes opleidingsdagen en telefonische coaching tijdens de eerste Tools4U training met een jongere. Het doel van de opleiding is dat de deelnemers het trainingsmodel van Tools4U leren hanteren. 

Aspirant-trainers ontwikkelen voldoende vaardigheden op de volgende drie punten:

  1. Basishouding: o.a. het activeren van de jongere door de nadruk te leggen op doen in plaats van praten, het stimuleren van de jongere om protectieve factoren te benutten, het bekrachtigen van dat wat de jongere goed doet, en het aansluiten bij de belevingswereld van de jongere; 
  2. Doelgerichtheid: o.a. het stellen van prioriteit bij de delictgerelateerde onderwerpen, het stellen van concrete en haalbare doelen, het vasthouden aan het trainingsplan en het bewaken van de tijd door soms onderwerpen te parkeren; 
  3. Inzet van technieken; o.a. het uitvoeren van technieken zoals ze zijn beschreven, technieken inzetten afhankelijk van het doel en de nadruk leggen op het concreet oefenen van vaardigheden.
OPLEIDINGSEISEN

Aspirant-trainers dienen in het bezit te zijn van een relevant HBO-diploma (bachelor) Sociaal-Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of een vergelijkbare opleiding.

DUUR/STUDIEBELASTING

De opleiding tot Tools4U trainer bestaat uit zes opleidingsdagen en een telefonische coaching tijdens de eerste Tools4U training met een jongere.

TOETSING

Er is een schriftelijke toets over de trainershandleiding ‘Tools4U’ van Albrecht en de Bruin (2022). Daarnaast wordt er een praktijktoets afgenomen.

Na het succesvol afronden van de opleiding, inclusief een training met coaching, ontvangt de trainer een Tools4U-licentie. Deze wordt jaarlijks opnieuw uitgereikt aan trainers die minimaal drie trainingen hebben uitgevoerd, een aantal uren supervisie hebben ontvangen en zijn geslaagd voor de beoordeling van twee trainingsbijeenkomsten. De kwaliteit van de uitvoering wordt gebord met een kwaliteitssysteem. Na het opleidingstraject volgt jaarlijks een hercertificeringstraject.

KOSTEN

€ 2.794,00 p.p. (Extra kosten op maat bij inhalen afwezigheid). Opgeleide trainers kunnen Tools4U alleen via door Raad geselecteerde aanbieders uitvoeren als taakstraf.

 

DATA EN INSCHRIJVEN

Nieuwe data nog nader te bepalen.

 

meer weten?
Lotte de Bruin
06-43376287