PCIT

Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerd behandelprogramma voor kinderen van 2-7 jaar met gedragsproblemen en hun ouders. Door het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouders beoogt de interventie de gedragsproblemen bij de kinderen en de stress bij de ouders te verminderen.

Aanpak

Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerd behandelprogramma voor jonge kinderen met gedragsproblemen en hun ouders. In PCIT worden ouders en kind samen in een spelkamer getraind, waarbij de therapeut vanachter een one-way screen de ouder coacht middels een oormicrofoontje. De therapie richt zich op verbetering van de ouder-kindinteractie en op het verbeteren van de gehoorzaamheid van het kind. In de eerste fase van de behandeling wordt een assessment gedaan om de ernst van de gedragsproblemen en het stressniveau van de ouders te bepalen. In de tweede fase leren de ouders positieve aandachtsvaardigheden te gebruiken zoals het sensitief reageren en prijzen van goed gedrag.

In de derde fase leren de ouders op het gedrag gerichte management strategieën zoals het effectief afgeven van directieven en opdrachten, gepast reageren op medewerking of verzet van het kind en het gebruiken van time-out procedures.PCIT duurt tussen de 9-20 weken afhankelijk van het niveau van vaardigheden van de ouder en afhankelijk van de generalisatie die ontstaat van spelsituatie naar situaties in het dagelijks leven.

Toelichting naam van de interventie

Parent-Child Interaction Therapy is in 1974 ontwikkeld door dr. Sheila Eyberg aan de Universiteit van Florida.

Vertaald heet de interventie Ouder-Kind Interactie Therapie, de Amerikaanse naam wordt echter aangehouden. In maart 2007 zijn de eerste gezinnen begonnen met de behandeling.

Doel van de interventie

Het doel van Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) is gedragsproblemen bij het kind en de stress bij ouders te verminderen door de opvoedingsvaardigheden van de ouders te vergroten en de kwaliteit van de ouderkind relatie te verbeteren.

Doelgroep van de interventie

Voor wie en wat is de interventie bedoeld?

Parent-Child Interaction Therapy is voor kinderen van 2-7 jaar met gedragsproblemen en hun ouders die opvoedingsproblemen ervaren. Kinderen met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis, een (antisociale) gedragsstoornis in engere zin en ADHD komen in aanmerking.

Gedrag is oppositioneel-opstandig wanneer het kind zich verzet tegen de leiding van volwassenen, zoals weigeren om te doen wat gevraagd wordt of met drift reageren op correcties of verboden. Gedrag is antisociaal wanneer de fundamentele rechten van anderen geweld wordt aangedaan (bijvoorbeeld vechten en stelen) of belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen en regels worden overtreden (bijvoorbeeld liegen). Een bijzondere vorm van antisociaal gedrag is agressief gedrag. Gedrag is agressief als met opzet schade wordt toegebracht aan een andere persoon of aan een voorwerp.

Voor meer informatie over PCIT en de PCIT opleiding mag u uw vraag mailen aan: secretariaat@piresearch.nl


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.