PI-DICTEE

Project Revisie PI-dictee

Achtergrond PI-dictee

Het PI-dictee is een spellingtoets die al 35 jaar in de onderwijspraktijk zijn grote waarde heeft bewezen bij de begeleiding van leerlingen met spellingproblemen. Op sommige scholen (vooral scholen voor Speciaal Basisonderwijs) maakt het PI-dictee deel uit van het leerlingonderwijsvolgsysteem. Vaker wordt de toets gebruikt voor verdieping van de diagnostiek en voor de begeleiding van leerlingen waarvan men vermoedt dat sprake is van een (specifiek) spellingprobleem of van dyslexie. Het PI-dictee vormt bij uitstek het gereedschap van de Remedial Teacher, de Remediaal Specialist of de Intern Begeleider. De toets brengt helder in kaart welke spellingcategorieën al wel en welke nog niet worden beheerst. En biedt daarmee directe aanknopingspunten voor de remediering van het spellingprobleem.

Voor meer informatie over het PI-dictee, klik hier.

Herziening nodig

Sinds de laatste uitgave van het PI-dictee in 1999 zijn er al weer achttien jaar verstreken en dat betekent dat een update van de toets noodzakelijk is.
Voor de ontwikkeling van een update hebben we de volgende doelen geformuleerd:

  • Het verzamelen van nieuwe normen zodat het dictee weer nauwkeurig aansluit bij de doelen van het spellingonderwijs. 
  • Het aanpassen (het efficiënter maken) van de afname en scoringsprocedure. 
  • Het toevoegen van enkele toetsonderdelen voor onderzoek naar deelvaardigheden zodat de toets nog meer mogelijkheden biedt voor de diagnostiek en remediering.

Met de update zijn we inmiddels gestart. Samen met Boom Uitgevers Amsterdam werken wij aan de aanpassingen van het PI-dictee en de voorbereidingen voor de hernormering van het PI-dictee.
Op dit moment zijn we bezig met het werven van scholen die aan deze hernormering willen meewerken. In januari 2018 zullen wij een start maken met de hernormering.De verwachting is dat de nieuwe versie van het PI-dictee en de vernieuwde handleiding en verantwoording na de zomer van 2018 verkrijgbaar is.

Samenwerking gezocht

Mocht u als school willen meewerken aan de hernormering van het PI-dictee dan kan dat. Graag zelfs! Want de hernormering kan alleen plaatsvinden als voldoende scholen bereid zijn hier aan mee te werken. In dat geval wordt van elke school maar een kleine inspanning verwacht. Vele handen maken ook hier licht werk! Als uw school aan de hernormering wil deelnemen betekent dit dat er in iedere groep van uw school een deel van het PI-dictee wordt afgenomen. Dit dictee wordt klassikaal door de leerkracht afgenomen. U krijgt van ons het dictee materiaal met instructie toegezonden. De verwerking van de dictees ligt in handen van Boom Uitgevers Amsterdam. Het spreekt daarbij vanzelf dat zij zeer zorgvuldig met de gegevens zullen omgaan.

Mocht u als school willen meewerken aan de hernormering van het PI-dictee dan mag u contact opnemen met PI Research of Boom Uitgevers Amsterdam via info@piresearch.nl of info@boomamsterdam.nl.

Wat levert deelname aan het hernormeringsonderzoek u op?

  • Allereerst natuurlijk een van actuele normen voorzien PI-dictee. We verwachten dat deze na de zomer 2018 zal kunnen verschijnen.
  • Een gratis exemplaar van de nieuwe Basisset van het PI-dictee ter waarde van ruim € 250,-. Als deelnemer aan het normeringsonderzoek ontvangt u als eerste de nieuwe uitgave.
  • Als u dat wilt, vermelding in de Handleiding en Verantwoording van de nieuwe editie van het PI-dictee.

Tot slot

Het project ‘De ontwikkeling van een nieuw PI-dictee’ staat onder leiding van Mevr. dr. Inez Berends, programmaleider onderzoek bij PI Research (i.berends@piresearch.nl). Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen.


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.