PI-DICTEE

Project Revisie PI-dictee

Achtergrond PI-dictee

Het PI-dictee is een spellingtoets die al 35 jaar in de onderwijspraktijk zijn grote waarde heeft bewezen bij de begeleiding van leerlingen met spellingproblemen. Op sommige scholen (vooral scholen voor Speciaal Basisonderwijs) maakt het PI-dictee deel uit van het leerlingonderwijsvolgsysteem. Vaker wordt de toets gebruikt voor verdieping van de diagnostiek en voor de begeleiding van leerlingen waarvan men vermoedt dat sprake is van een (specifiek) spellingprobleem of van dyslexie. Het PI-dictee vormt bij uitstek het gereedschap van de Remedial Teacher, de Remediaal Specialist of de Intern Begeleider. De toets brengt helder in kaart welke spellingcategorieën al wel en welke nog niet worden beheerst. En biedt daarmee directe aanknopingspunten voor de remediering van het spellingprobleem.

Voor meer informatie over het PI-dictee, klik hier.

Herziene versie in de maak

Sinds de laatste uitgave van het PI-dictee in 1999 zijn er achttien jaar verstreken en dat betekende dat een update van de toets noodzakelijk was.
Voor de ontwikkeling van een update zijn de volgende doelen geformuleerd:

  • Het verzamelen van nieuwe normen zodat het dictee weer nauwkeurig aansluit bij de doelen van het spellingonderwijs. 
  • Het aanpassen (het efficiënter maken) van de afname en scoringsprocedure. 
  • Het toevoegen van enkele toetsonderdelen voor onderzoek naar deelvaardigheden zodat de toets nog meer mogelijkheden biedt voor de diagnostiek en remediering.

Met de update zijn we inmiddels gestart. Samen met Boom Uitgevers Amsterdam hebben wij het PI-dictee aangepast en een groot hernormeringsonderzoek uitgevoerd.

Nog even geduld

De verwachting is dat de nieuwe versie van het PI-dictee en de vernieuwde handleiding en verantwoording na de zomer van 2018 verkrijgbaar is. Wanneer u geïnteresseerd bent in het nieuwe PI-dictee houd dan vooral deze website in de gaten of schrijf u in voor onze nieuwsbrief (info@piresearch.nl). Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Mevr. dr. Inez Berends, programmaleider onderzoek bij PI Research (i.berends@piresearch.nl).

U kunt het vernieuwde PI-dictee alvast reserveren op onderstaande website. 

https://www.boomtestonderwijs.nl/product/100-7665_PI-dictee-gehernormeerde-versie.


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.