TOOLS4SCHOOL

Tools4School versterkt de cognitieve en sociale vaardigheden van leerlingen die dreigen vast te lopen in het PO, SO en V(S)O. De vaardigheden die de leerling in de training leert, worden in de klas bekrachtigd door docenten als het goed gaat, en op een opbouwende manier bijgestuurd als het nog niet lukt. Hiermee ondersteunt de interventie het handelingsgerichte werken binnen de school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met school en ouders. De methodiek is gebaseerd op Tools4U, een erkende gedragsinterventie die is opgenomen in de Databank Effectieve interventies van het NJi. De ontwikkeling van Tools4School is mede gefinancierd door het Ministerie van OC&W (vanuit het samenwerkingsverband Pi7).

Opleiding tot Tools4School trainer
In de zevendaagse opleiding wordt de theoretische kennis over effectieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie gekoppeld aan het oefenen in de praktijk en het leren van feedback. Ter voorbereiding op elke opleidingsdag worden huiswerkopdrachten gemaakt met een tijdsinvestering van 2-4 uur. De opleiding wordt afgesloten met een casusopdracht, een praktijktoets en een eerste trainingstraject onder begeleiding van een Tools4School opleider.

Doelgroep voor de opleiding
De opleiding tot Tools4School-trainer is bedoeld voor zorgcoördinatoren, onderwijspsychologen, schoolmaatschappelijk werkers en andere professionals die zich bezig houden met leerlingzorg in het PO, SO en V(S)O.

Duur
7 cursusdagen van 9.30 uur - 16.30 uur

Groepsgrootte
Minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers

Kosten
Prijs op aanvraag

De cursuslocatie is bij PI Research in Duivendrecht.

voor meer informatie mag u contact opnemen met Marilou van Ginkel via m.vanginkel@piresearch.nl

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.