Jeugdhulp (Speciaal) Onderwijs
logo

Scholen kunnen het verschil maken

Het welbevinden van de leerkracht is van groot belang om veerkrachtig onderwijs te kunnen geven. Als leerkracht draag je bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van je leerlingen: bewust en onbewust. Leerkrachten die goed in hun vel zitten presteren beter, hebben minder stress en zijn beter in staat les te geven en leerlingen op een goede manier te begeleiden. De relatie tussen leerling en leerkracht is daarbij van fundamenteel belang voor het leerproces. Het welbevinden van de leerling is namelijk altijd ingebed in het welbevinden van de leerkracht. Onderzoek laat zien dat als scholen een effectieve, brede aanpak hebben gericht op psychisch welbevinden, dit leidt tot betere leerprestaties, toename van sociale en emotionele vaardigheden en afname van probleemgedrag en angst- en depressieklachten.

LEES HIER OVER HET IMPLEMENTATIETRAJECT

Samen bouwen aan Veerkrachtig Onderwijs
Hoe zorg je nu als school voor een veerkrachtig onderwijssysteem en welke invloed heb jij hierin als leerkracht? Op welke manieren kan je jouw positieve invloed als leerkracht/school vergroten op het welbevinden en de mentale gezondheid van jullie leerlingen? Het is van belang om gezamenlijk te bouwen aan een schoolbrede aanpak ten einde de veerkracht binnen het onderwijs te vergroten. In dit implementatietraject ga je met de gehele school werken aan het versterken van het klimaat binnen de school.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Wat zijn stressoren voor zowel leerkrachten/docenten als voor leerlingen, hoe kan je die beïnvloeden?
  • Wat zijn effectieve coping strategieën bij het omgaan met stress?
  • Hoe vergroot je de self-efficacy?
  • Op welke manier zorg je met je team voor een professionele veerkrachtige leeromgeving (sterk team)?
  • Hoe kan je met effectief klassenmanagement, een positieve groepsdynamiek en een gezonde leerkracht-leerling relatie het welbevinden en veerkracht van jezelf en je klas versterken?

In samenwerking met een stuurgroep van jullie school wordt een programma op maat gemaakt, zodat we aansluiten bij het team en de cultuur binnen de school. Op verzoek kunnen aanvullende keuzemodules aangeboden worden gericht op specifieke onderwerpen.

meer weten?
Marloes Schrijver
06-83622616
Competentie Gericht Werken