Jeugdhulp (Speciaal) Onderwijs

Opleiding Traumasensitief onderwijs

Locatie: PI Research, Rijksstraatweg 145, Duivendrecht

Kosten per deelnemer: € 340

Bij een incompany training wordt in overleg met de school gekeken welke onderdelen van TSO al geïntegreerd zijn in het handelen van de school en waar nog meer informatie over nodig is. Middels een schoolbrede training maakt het hele team kennis met de achtergronden van trauma en met de vaardigheden in het lesgeven die hier bij horen. Daarna is er de mogelijkheid voor leerkrachten om een afspraak te maken voor een  observatie door de trainers, waarbij er feedback gegeven kan worden op de in praktijk gebrachte kennis.

Bijeenkomst 1: De achtergrond van trauma

In de eerste bijeenkomst wordt stilgestaan bij de betekenis van ‘trauma’ en welk effect die kan hebben op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Begrippen als ‘De Onzichtbare Koffer’ en ‘De Window of Tolerance’ worden geïntroduceerd en toegelicht. Door middel van oefeningen wordt de link naar eigen casuïstiek gestimuleerd.

Bijeenkomst 2: De basis van traumasensitief onderwijs

In de tweede bijeenkomst wordt gekeken naar wat de basis is van het vormgeven van het onderwijs op een traumasensitieve wijze. Hierbij wordt de term ‘Cognitieve Driehoek’ besproken en wordt verder aandacht besteed aan de Window of Tolerance. De koppeling met de interventies van het groene niveau van PBS worden hierbij gemaakt en de school kan bekijken wat zij al traumasensitief inzetten en wat zij willen behouden en waar nog verdere aanscherping gewenst is.

Bijeenkomst 3: Als de basis niet genoeg is

In de derde bijeenkomst kijken we naar interventies die we kunnen inzetten voor leerlingen waarvoor het aangaan van de relatie nog belangrijker is dan voor alle leerlingen in het algemeen. Deze leerlingen hebben tegelijkertijd vaak meer moeite met het verdragen van die relatie. Ook hier wordt de school weer gevraagd te kijken naar wat men al inzet en wat behouden blijft en wat verdere aanscherping of toevoeging vraagt.

Bijeenkomst 4: Vergroten van het netwerk, steun & samenwerking

In de vierde bijeenkomst wordt, met behulp van onder andere interventies uit Geweldloos Verzet / Verbindend Gezag, gekeken naar manieren om het netwerk van zowel de leerling als van het schoolteam te vergroten en te verstevigen. Zelfzorg is hierbij eveneens van belang. In deze laatste bijeenkomst wordt de school ook uitgedaagd een plan te maken voor verdere implementatie van traumasensitief onderwijs binnen de eigen organisatie.

DUUR/STUDIEBELASTING

Een training bestaat uit 4 interactieve plenaire bijeenkomsten, waar zowel kennisoverdracht plaatsvindt als het oefenen van vaardigheden.

OPLEIDINGEN EN DATA

Nog nader te bepalen

 

meer weten?
Sharon Kruisdijk-Hené
0683010833
Competentie Gericht Werken