Jeugdhulp
logo

INTERESSE IN DE OPLEIDING TOT ALLES KIDZZZ TRAINER?
De opleiding bestaat uit vijf dagdelen scholing en coaching tijdens de uitvoering van de eerste Alles Kidzzz trainingen. 
Het doel van de opleiding is dat aspirant-trainers kennis hebben van het programma en zich vaardigheden eigen maken om de interventie zelfstandig uit te kunnen voeren.

OPLEIDINGSEISEN

Aspirant-trainers beschikken over een HBO- of WO-diploma op het gebied van pedagogiek of psychologie.

DUUR/STUDIEBELASTING

De opleiding tot Alles Kidzzz trainer bestaat uit 5 dagdelen opleiding en coaching tijdens de eerste Alles Kidzzz trainingen.

TOETSING

Toetsing vindt plaats tijdens de opleiding in de vorm van een praktijktoets.

Na het succesvol afronden van de opleiding en de coaching op de uitgevoerde training, ontvangt de trainer een Alles Kidzzz trainerslicentie. Deze wordt jaarlijks opnieuw uitgereikt aan trainers die hebben deelgenomen aan de supervisiebijeenkomsten die twee keer per jaar plaatsvinden.

KOSTEN

De kosten voor de volledige opleiding bedragen € 700.  

DATA EN INSCHRIJVEN

Data: 

Dag 1: vrijdag 17 maart 2023, hele dag

Dag 2: dinsdag 11 april 2023, hele dag                    

Dag 3: vrijdag 12 mei 2023, halve dag

klik hier voor het inschrijfformulier

meer weten?
Irene van Althuis
06-43376293
(Speciaal) Onderwijs Competentie Gericht Werken