Jeugdhulp
logo

 

SPACE BEHANDELING VAN ANGST EN DWANG

SPACE staat voor Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions. In het Nederlands: Ondersteunend ouderschap voor kinderen met angst en dwang. Het is een ouderbehandeling (van 12 sessies) gericht op het ouders zich meer capabel te laten voelen in de omgang met de angst of dwang van hun kind.

De focus van de behandeling ligt op ondersteunend ouderschap en gezinsaanpassing; alles wat ouders en broers/zussen doen als gevolg van de angst of dwang van het kind. Gezinsaanpassing komt heel veel voor bij gezinnen met een kind met angst of dwang. Ouders/opvoeders spelen een belangrijke rol in de behandeling van angst en dwang. Deze kinderen hebben het vaak lastiger om onafhankelijk en zelfstandig te functioneren. Ze vertrouwen meer op hun ouders/opvoeders voor het omgaan met angst of dwang, in plaats van zelf leren hoe ze hiermee om kunnen gaan. Daardoor heeft de angst of dwang ook een grote invloed op het hele gezin. Ouders/opvoeders zijn niet schuldig aan de problemen, maar wel cruciaal in de oplossing. Het SPACE programma helpt hierbij.

In verschillende stappen leren ouders anders om te gaan met de angst of dwang van hun kind. Centraal staat hierbij hoe ouders/opvoeders door hun eigen gedrag te veranderen, een verandering bij het kind teweeg kunnen brengen. Eerst wordt in kaart gebracht hoe ouders/opvoeders zich aanpassen aan de angst of dwang. Daarna werken de behandelaar en ouders samen aan het versterken van ondersteunend ouderschap en het verminderen van gezinsaanpassing.

 

KENNISCENTRUM SPACE-NL

In samenwerking met de ontwikkelaar van SPACE, dr. Eli Lebowitz en dr. Yaara Shimshoni, werken Levvel en PI Research aan het implementeren van SPACE in Nederland. Hiervoor wordt het kenniscentrum SPACE-NL opgezet. Doelen van het kenniscentrum zijn:

 • Informatie delen over de behandelmethodiek SPACE
 • Organiseren van een opleidings- en supervisieaanbod voor de SPACE behandelmethodiek in Nederland
 • Wetenschappelijke onderbouwing en onderzoek van de SPACE behandelmethodiek

Momenteel worden Nederlandse trainers opgeleid door dr. Eli Lebowitz en dr. Yaara Shimshoni. Zodra deze gecertificeerd zijn is het mogelijk de opleiding SPACE in Nederland te volgen.

Kenniscentrum SPACE-NL

 • dr. Chaim Huijser, (kinder- en jeugdpsychiater, geneesheer-directeur, Levvel)
 • drs. Marianne Haspels (GZ-psycholoog, manager, adviseur en ontwikkelaar, trainer PI Research)
 • dr. Luuk Stapersma (GZ-psycholoog, postdoc onderzoeker, trainer Levvel)
 • prof.dr. Lisbeth Utens (klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut, hoogleraar, Levvel/Universiteit van Amsterdam)
 • Ron Ottenbros (sociaal psychiatrisch verpleegkundige, ouderbehandelaar, trainer Levvel)
 • drs. Renske van Bemmel (orthopedagoog, gezinsbehandelaar, ontwikkelaar, trainer PI Research)

 

ONDERZOEK

Levvel en het Amsterdam UMC onderzoeken de effectiviteit van SPACE, in samenwerking met het Yale Child Study Center. Het onderzoek richt zich op ouders van kinderen en jongeren van 7-18 jaar met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS of dwangstoornis), bij wie eerdere behandeling niet helemaal gelukt is (onvoldoende effect of teveel OCS of angst om de behandeling te kunnen volgen). Ouders die aan het onderzoek deelnemen volgen het SPACE programma individueel, dus in 12 wekelijkse sessies van een uur. Zowel ouders als kinderen vullen vooraf, tijdens en na de behandeling online vragenlijsten in zodat wij heel precies kunnen volgen wat het effect van het programma is.

Wil je meer weten over het onderzoek? Of belangstelling om aan het onderzoek deel te nemen? Neem dan contact op met Juul Veeger, onderzoeker j.veeger@levvel.nl

Klik op onderstaande afbeelding voor een leesbare weergave 

 

BRONNEN

Interviews/ Podcasts

Literatuur

 • Lebowitz, E.R. (2021). Doorbreek angst en dwang bij je kind. SPACE, een bewezen effectief programma voor ouder. Nederlandse vertaling door M. van der Stelt en A. de Kok. Uitgeverij SWP, Amsterdam.
 • Omer, H. & Lebowitz, E.R. (2020). De behandeling van angst bij kinderen en jongeren. Op basis van CGT en geweldloos verzet. Nederlandse vertaling door M. van der Stelt en A. de Kok. Uitgeverij SWP, Amsterdam. 
 • Lebowitz, E. R., Woolston, J., BarÔÇÉHaim, Y., Calvocoressi, L., Dauser, C., Warnick, E. & Leckman, J. F. (2013). Family accommodation in pediatric anxiety disorders. Depression and anxiety30(1), 47-54.
 • Lebowitz, E. R., Panza, K. E., & Bloch, M. H. (2016). Family accommodation in obsessive-compulsive and anxiety disorders: a five-year update. Expert review of neurotherapeutics16(1), 45-53.
 • Lebowitz, E. R., Omer, H., Hermes, H., & Scahill, L. (2014). Parent training for childhood anxiety disorders: the SPACE program. Cognitive and behavioral practice21(4), 456-469.
 • Lebowitz, E. R. (2013). Parent-based treatment for childhood and adolescent OCD. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders2(4), 425-431.
 • Lebowitz, E. R., Marin, C., Martino, A., Shimshoni, Y., & Silverman, W. K. (2020). Parent-based treatment as efficacious as cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety: A randomized noninferiority study of supportive parenting for anxious childhood emotions. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59(3), 362-372.

Websites

 • https://www.spacetreatment.net
 • https://www.levvel-up.nl/space

 

 

 

 

meer weten?
Marianne Haspels
Luuk Stapersma

"SPACE is gericht op het veranderen van gedrag van ouders in plaats van op het gedrag van het kind"

(Speciaal) Onderwijs Competentie Gericht Werken