Jeugdhulp
logo

LIJ is toegankelijk voor medewerkers van gecertificeerde jeugdzorginstellingen en de Raad.
Het LIJ helpt professionals in de strafrechtketen om een onderbouwde inschatting te maken van het risico op recidive, aanwezige risico- en beschermende factoren, de kans op schade aan zichzelf en/of anderen en de eventuele psychosociale problemen bij jeugdige delinquenten.

Er wordt informatie verzameld die nodig is om verantwoorde analyses te maken, adviezen te geven, indicaties te stellen en beslissingen te nemen. Met een persoonsgerichte aanpak, gebaseerd op wetenschappelijke kennis over jeugdcriminaliteit, wordt het mogelijk beter in te spelen op de achtergronden en problemen van de jongeren die delicten hebben gepleegd en te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan.

Met het instrumentarium gebruiken verschillende ketenpartners (politie, Halt, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering, Justitiële Jeugdinrichtingen, Openbaar Ministerie en de Rechtbank) elkaars informatie.

De opleiding LIJ voert PI Research uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

MODULES

Er zijn verschillende modules beschikbaar.

Introductie werken met het LIJ
Een module in de opleiding voor Jeugdreclaseering en voor nieuwe medewerkers.
Deelnemers krijgen voorlichting over:

 • de onderbouwing, het doel en structuur van het LIJ; 
 • de ketensamenwerking. 

Daarnaast maken de deelnemers een start in het eigen maken van de vaardigheden die nodig zijn voor het werken met het LIJ, zoals het wegen en scoren van items. En wordt er een blik geworpen in de computerapplicatie van het LIJ.

Verdiepingsmodule LIJ
Een module voor medewerkers die intern enige scholing hebben gehad over de routing van het LIJ.
De module omvat:

 • Achtergronden van het LIJ, deze zijn nodig om het methodisch werken met behulp van het LIJ te versterken; 
 • Wegen en scoren van informatie; 
 • Zorgsignalen binnen het LIJ; 
 • Systematiek gedragsinterventies, begeleiding en maatregelen; 
 • Aanscherpen van het overstijgend rapporteren; 
 • Met het plan op tafel, vanuit het LIJ werken met cliënten; 
 • Vragen over het werken met de computerapplicatie. (worden van te voren ingestuurd)

Verdiepingsdag LIJ
Een module voor medewerkers die de LIJ scholing gevolgd hebben tijdens de implementatie, maar sindsdien nooit meer gewerkt hebben met het LIJ.
Er wordt aandacht besteed aan:

 • Methodisch werken met behulp van het LIJ; achtergronden van het instrumentarium;
 • Het werken met de computerapplicatie;
 • Wegen en scoren van informatie;
 • Zorgsignalen binnen het LIJ;
 • Systematiek gedragsinterventies, begeleiding en maatregelen;
 • Samenwerking met de ketenpartners;
 • Aanscherpen van het overstijgend rapporteren;
 • Met het plan op tafel, vanuit het LIJ werken met cliënten

 

KOSTEN

Een dagdeel LIJ-training: €1100 euro.

Een hele dag LIJ-training: €2085 euro. 

De kosten voor voorlichting zijn afhankelijk van de vraag.

Introductiefilm LIJ
Toelichting LIJ
meer weten?
Inez Berends
06-43376281
(Speciaal) Onderwijs Competentie Gericht Werken