TACT

De Training Agressie Controle (TACt) is een intensieve training voor jeugdigen (12-18 jaar, IQ > 70) die één of meerdere delicten gepleegd hebben waarbij agressie een rol speelde. De TACt kan worden opgelegd als gedragsinterventie door de officier van justitie of de kinderrechter. De TACt wordt ook intramuraal uitgevoerd.

De TACt beoogt het risico op agressief of crimineel gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole, het wijzigen van cognitieve vervormingen ('denkfouten') en het verhogen van het niveau van moreel redeneren. Hierdoor wordt de jeugdige beter toegerust om toekomstige risicovolle situaties op een prosociale manier op te lossen.

De TACt bestaat uit drie onderdelen: Sociale Vaardigheden, Boosheidscontrole en Moreel redeneren. Elk onderdeel bestaat uit tien trainingsbijeenkomsten van één uur. Bij alle bijeenkomsten krijgen jeugdigen huiswerkopdrachten mee. Wekelijks vinden drie bijeenkomsten plaats, van elk onderdeel één.

PI Research en De Bascule hebben de TACt aangepast voor gebruik in de Nederlandse praktijk. PI Research en De Bascule verzorgen de opleiding, supervisie en kwaliteitsbewaking.

Opleiding tot TACt trainer

Doelgroep:
Professionals in de Jeugdzorg die zich willen specialiseren in Agressie Regulatie Training

Duur:
5 dagen

Vorm:
Incompany en open inschrijving 

Groepsgrootte:
Minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers 

Kosten:
Prijs op aanvraag

Contactpersoon:

Mieke Walsarie Wolff (m.walsariewolff@piresearch.nl)

 

 

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.