PMTO

Parent Management Training Oregon (PMTO) is een ambulante behandeling voor ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Meer informatie kunt u vinden op www.pmto.nl.

Doelgroep:

Ambulante hulpverleners van organisaties in de jeugdzorg die PMTO gaan uitvoeren
Duur:
15 dagen opleiding verdeeld over een jaar, exclusief supervisie
Vorm:
Open inschrijving (minimaal 5 deelnemers per organisatie)
Groepsgrootte:
Maximaal 16 deelnemers
Kosten: op aanvraag

Contactpersonen:
Stefan Houtman, Emilie van Leeuwen en Gonnie Albrecht

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers in de jeugdzorg die PMTO gaan uitvoeren binnen hun organisatie. Om PMTO goed te kunnen implementeren heeft een organisatie een team van minimaal vier therapeuten nodig. Een van deze vier wordt opgeleid tot supervisor. Aan PMTO is een kwaliteitssysteem gekoppeld waaraan therapeuten moeten voldoen om te certificeren.
Jaarlijks vindt er hertcertificering plaats. Tijdens de opleidingen leren de therapeuten onder andere hoe zij ouders de vijf effectieve opvoedingsstrategieën (je kind stimuleren door aanmoediging, grenzen stellen, samen probleemoplossen, zicht en toezicht houden, positief betrokken zijn bij je kind) en de bijbehorende ondersteunde opvoedingstrategieën kunnen aanleren. Er is hierbij veel aandacht voor de vaardigheden (waaronder het gebruik van rollenspel) van de therapeuten zodat zij de behandeling toe kunnen snijden op de specifieke behoeften van het gezin. Daarnaast leren therapeuten het kwaliteitssysteem gebruiken om hun klinische vaardigheden te ontwikkelen en is er tevens aandacht voor de theoretische achtergrond van PMTO waarbij onder andere onderzoeksgegevens worden vertaald naar de praktijk.

Folder en artikelen

Folder PMTO

Beschrijving PMTO

Artikel Effectieve Elementen van Interventies tegen Externaliserende Gedragsproblemen

Artikel: From Theory to Practice

Artikel: Als 'gewoon'opvoeden niet werkt


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.