Jeugdhulp
logo
PLEEGZORG BEGELEIDEN IS EEN VAK!

Deze robuuste basismethodiek omvat een beperkte maar stevige basis waarin de visie op pleegzorg uitgewerkt is in handelingsprincipes. In de methodiek staat de begeleiding van het pleegkind, zijn ouder(s) en het pleeggezin centraal. Met behulp van de methodiek krijgen pleegzorgbegeleiders concrete hulpmiddelen in handen welke de effectiviteit en kwaliteit van de zorg aan pleegkinderen, zijn ouder(s) en het pleeggezin zal verbeteren. De methodiek omvat het hele traject van formele pleegzorg vanaf het moment van de uithuisplaatsing tot terugplaatsing naar huis of bij de langdurige pleegzorg tot toewerken naar zelfstandigheid.

De methodiek sluit aan bij wat we uit onderzoek weten over ‘wat werkt’ in de pleegzorg. De inhoud van de methodiek is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande werkwijzen, technieken en hulpmiddelen die bij deze principes aansluiten. De methodiek is bovendien gebaseerd op en in overeenstemming met de bestaande landelijke kaders, zoals de Jeugdwet, de Richtlijn Pleegzorg en de beroepscodes van de beroepsverenigingen (BPSW, NIP of NVO).

Een digitale versie is te downloaden bij het Nederlands Jeugdinstituut

Publicatie downloaden: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Pleegzorg-begeleiden-is-een-vak

Een gedrukte versie is te bestellen bij PI Research:

Breg, A.C.; Baat, M.M.J. de; Lange, M. de; Albrecht, G.; Daamen, W; Abrahamse, S.; Bemmel, R. van. (2020). Pleegzorg begeleiden is een vak! Een methodiekhandleiding voor professionals werkzaam binnen de pleegzorg. PI Research, Duivendrecht & Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Utrecht.

De kosten zijn€ 39,95 per stuk en € 6,95 verzendkosten (voor 1 tot 8 exemplaren binnen Nederland).

Voor het bestellen van de handleiding, meer informatie en opleidingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met het secretariaat van PI Research via secretariaat@piresearch.nl of telefonisch via 020-6501500.

BESTELLEN VAN DE METHODIEKHANDLEIDING

Een digitale versie is te downloaden bij het Nederlands Jeugdinstituut

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Pleegzorg-begeleiden-is-een-vak

Een gedrukte versie is te bestellen bij PI Research:

Breg, A.C.; Baat, M.M.J. de; Lange, M. de; Albrecht, G.; Daamen, W.; Abrahamse, S.; Bemmel, R. van. (2020). Pleegzorg begeleiden is een vak! Een methodiekhandleiding voor professionals werkzaam binnen de pleegzorg. PI Research, Duivendrecht & Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Utrecht.

De kosten zijn€ 39,95 per stuk en € 6,95 verzendkosten (voor 1 tot 8 exemplaren binnen Nederland).

Voor het bestellen van de handleiding, meer informatie en opleidingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met het secretariaat van PI Research via secretariaat@piresearch.nl of telefonisch via 020-6501500.

(Speciaal) Onderwijs Competentie Gericht Werken