Jeugdhulp
logo

TACt beoogt het risico op agressief en antisociaal gedrag te verminderen door het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole, het wijzigen van cognitieve vervormingen (‘denkfouten’) en het verhogen van het niveau van moreel redeneren. Hierdoor wordt de jongere beter toegerust om toekomstige risicovolle situaties op een prosociale manier op te lossen.
Er worden vaardigheden getraind om de invloed van risicofactoren te verkleinen en de invloed van beschermende factoren te vergroten. De methoden die worden gehanteerd, zijn gebaseerd op elementen uit de (cognitieve) gedragstherapie.

TACt bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

  • 1 intakegesprek en de delictbespreking in combinatie met het invullen van vragenlijsten en formulieren
  • 24 trainingsbijeenkomsten: 8 x training Sociale Vaardigheden, 8 x Boosheidscontrole training en 8 x training Moreel Redeneren
  • 1 ouderbijeenkomst
  • 1 tussenevaluatiegesprek
  • 1 eindevaluatiegesprek

De trainer traint drie uur per week met de jongere; ieder element van TACt komt één keer per week aan bod. De trainer en de jongere zien elkaar over het algemeen twee keer per week.

Inzicht in de zelfcontroleketen
(Speciaal) Onderwijs Competentie Gericht Werken