Jeugdhulp
logo

Tools4U wordt door de Officier van Justitie of de Kinderrechter opgelegd als leerstraf of onderdeel van een gedragsbeïnvloedende maatregel aan jongeren (IQ > 85) van 12 tot 18 jaar. De Tools4U training is geschikt voor jongeren bij wie de vaardigheidstekorten in relatie staan tot het delict en die een matig risico hebben op herhaling van het delict. Bij hen heeft een individuele training de voorkeur boven een groepstraining. Zij dienen bereid te zijn tot deelname.

EFFECTIEVE INTERVENTIE

De training Tools4U is ontwikkeld vanuit de What Works-beginselen die algemeen geaccepteerd worden als de belangrijkste voorwaarden voor effectieve interventies.
Verder is de methodiek van Tools4U samengesteld aan de hand van cognitieve en gedragstherapeutische technieken die ieder hun ondersteuning vinden in de onderzoekslitereratuur. Op basis van deze onderbouwing is Tools4U aangemerkt als effectieve gedragsinterventie door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Ook is de interventie opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het NJi.

meer weten?
Lotte de Bruin
06-43376287
(Speciaal) Onderwijs Competentie Gericht Werken